M1 sertifikaat

17/12/2020

Tõestatult vähe saastavad materjalid 

Klassifikatsioon edendab vähe saastavate ehitusmaterjalide, siseviimistlustoodete ja mööbli arendamist ja kasutamist.

Hoone hea sisekliima eeldab sisekliimat mõjutavate tegurite arvestamist projekteerimise, ehituse ja kasutuse kõikides etappides. Sisekliima lõplikku kvaliteeti mõjutavad paljude muude tegurite kõrval ka siseruumide ehitusmaterjalid.

Ehitusmaterjalide saasteklass määrab kindlaks nõuded tavapärastes töö- ja eluruumides kasutatavatele ehitusmaterjalidele sisekliima kvaliteedi seisukohalt. M1-märgis on I klassi keskkonnamärgis. Loe lisaks M1 klassifikatsiooni kohta siit.

Meie EPUSAFEGARD püsipinnakate EP1B pinnatöötlusega on saanud heakskiidu ja seda võib nüüd paigaldada ka siseruumidesse.