Vad är Epu Coat®-ytbehandling?

Epu Coat®- ytbehandling är en flerstegsprocess  som kräver yrkeskunnande  och -kunskap. Ytbeläggningen utförs alltid för hand av en certifierad ytbehandlare. Rätt utförd varar ytbeläggningen på din båt i många år framåt!

Epu Coat®-ytbeläggningsteknik har varit under utveckling sedan sedan 2007. Den har sitt ursprung i några aktiva båtägares önskan om att ha en båt som är lättskött.

Epu Coat®-ytbeläggningsteknik avviker helt från andra metoder. På den yta som skall behandlas påför man inte en ny yta. Istället öppnas den ursprungliga ytan på kemisk väg och Epu Coat® smälts in i den. På detta sätt blir den nya Epu Coat® ytan väldigt glänsande och hållbar i ett flertal år framåt, samt att den inte nöts bort på samma sätt som lack, vax eller olja.


GARANTI!
Vi ger en garanti på  2 + 2 år på våra behandlade ytor.
Fråga mera om tilläggsgaranti av din ytbeläggare ! 


EPU-ytbehandling kan utföras på: Aluminiumbåtar, glasfiberbåtar samt målade båtar. 

Pris från 500€ . Priset bestäms av båtens storlek och skick.