Minskad bränsleförbrukning

En annan kunds kommentar:

" Förbrukningen har minskat från förra sommaren med 9 - 12 %. I  liter 1,8 l/h. Tidigare var förbrukningen i marschfart ca. 15,4 liter(hela sommaren) och nu hittills i sommar 13,64. Om det innebär en minskning med ca. 11 % är det en inbesparing på 106 liter jämfört med förra sommaren. 

 Marschfarten 4200 rpm var tidigare 41 - 42 km/h. nu är den 45 - 47 km/h. Alltså med samma varvtal en ökning med 9,8 - 11,9 %. I knop ungefär 2,5 knop.

Topphastigheten har inte förändrats. Antagligen eftersom varvtalen begränsas av en regulator."

 

Friktionen mellan båtens botten och vattnet minskar avsevärt om bottens botten är ytbehandlad med Epu Coat®. Båten planar ut mycket lättare och håller marschfarten med ett mindre varvtal på motorn vilket resulterar i minskad bränsleförbrukning. Också båtens topphastighet uppnås lättare.

Kommentarer av en kund:

" Bränsleförbrukning. Den lägsta har varit 10,4 och medeltalet är 12,48. Den tidigare på 15,4 har jag inte lyckats uppnå en enda gång. Detta betyder alltså att minskningen har varit 2,92 l  i medeltal. I procent en minskning med - 18,9 %, en rejäl minskning. Räknat i liter lite under tre. Jag kontrollerade min loggbok vilket visade att sträckorna har varit ganska likadana. Enda skillnaden var snurrandet i Roki i Kuopio som ger en felmarginal, eftersom förbrukningen var låg. Felmarginalen är dock max 4 procentenheter. Alltså en stor förändring från gift till Epu Coat®.

Detta kan ni använda  om ni vill och jag kan också bekräfta uppgifterna ifall någon tvivlar på dem. En rolig detalj är att återbetalningstiden är 4,2 år enligt bränsleförbrukning, vilket betyder att med min körmängd blir arbetet med båtens botten billigare än vad bensinen skulle ha kostat med en större förbrukning(medelpris)."

Fråga vår tekniska rådgivning vidare angående bränsleekonomi.