Bekanta dig med Epu Coat® möjligheter.

En glasfiberbåts skrov består av polyesterlaminat, polyesterharts förstärkt med
glasfiber,  samt en gelcoat-yta som är skrovets yttersta målade yta. Som ny får glasfiberbåten främst sin glans från formfettet som har blivit kvar på ytan och en ny båt borde genast skyddas. Solljus och vatten förorsakar t.ex att glansen försvinner, små sprickbildningar, porositet samt osmos eller glasfiberpest. Gelcoaten på glasfiberbåtens yta är inte vattentät, därför bör båtens yta endera bli vaxad, målad eller behandlad på något annat sätt, för att bli vattentät. En aluminiumbåt är redan klar för vatten som ny och behöver ingen vidare ytbehandling samt att behovet av skötsel är litet. På aluminiumytan skapas ett naturligt skyddande oxidlager som återhämtar sig självt även om det t.ex skulle uppstå skråmor på båten. Ändå är aluminiumytan porös och börjar ta till sig smuts och luftföroreningar, vilket gör att den snabbt blir grå och skrovlig. Ytsmutsen bör avlägnas maskinellt eller för hand från vattenlinjen och båtens botten. Det bästa sättet att skydda din båt är med en Epu Coat® - ytbeläggning. Med denna metod öppnas båtens gelcoat - eller aluminiumyta och blandas med en Epu Coat® - ytbeläggning. Resultatet blir ett långvarigt, skötselfritt, giftfritt och naturvänligt alternativ med ett 100% vattentätt skydd på din båt för många år framåt.

  • Efter år av produktutveckling och tester är nu Epu Coat® - ytbeläggning klar att tas i bruk. Ifall du vill njuta av en bekymmersfri, naturvänlig och bränsleinbesparande båtsommar har vi den rätta lösningen för dig. Epu Coat® , som är utvecklad att också klara av hårt bruk, har redan testats av bl.a yrkesfiskare i ett flertal år. 

       Epu Coat® - ytbeläggning är lämpad för gelcoat-, aluminium- och plastbåtar samt målade båtar. Kontrollera hur produkten passar just din båt nedan: